Kącik Rodzica

'Rodzic jest integralną częścią stymulacji rozwoju zawodnika, dlatego bardzo istotną kwestią jest współpraca na linii Klub -> Rodzic'


 

10 PRZYKAZAŃ RODZICA

1. Daj cieszyć się dziecku z gry i nie wymagaj od niego zbyt wiele.

2. Pamiętaj, że drużyna ma trenera, który za nią odpowiada. Nie wywieraj na trenerze nacisku, próbując wprowadzić swoje wizje rozwoju piłkarskiego swojej pociechy.

3. Bij brawo, motywuj pozytywnie na meczach lub turniejach. Nie krzycz i nie skacz przy linii autowej. Twoje dziecko tego nie potrzebuje.

4. Nie wywieraj presji na swoim dziecku.

5. Rolą rodzica w edukacji sportowej jest POMOC dziecku poprzez zachętę, cierpliwość, zrozumienie, zaufanie, pochwały, oklaski, słuchanie i wykazywanie zainteresowania.

6. Rozmawiaj z dzieckiem również przed meczem i po meczu. Przed meczem nigdy nie mów „strzel gola”, „musicie wygrać”. Zamiast tego powiedz np. „baw się dobrze”.

7. Nigdy nie zawstydzaj i nie wprawiaj w zakłopotanie swojego syna z powodu występu, zdolności lub rezultatu meczu, w którym uczestniczył.

8. Jeśli jesteś rodzicem, któremu ciężko powstrzymać emocje i podpowiadasz dziecku co ma zrobić w danej sytuacji, to pamiętaj, że choć chcesz dobrze, to tak naprawdę robisz krzywdę. Dziecko musi uczyć się samodzielności, podejmowania własnych decyzji, nie bez kozery mówi się, że najlepiej uczyć się na własnych błędach.

9. Nie stresuj dziecka, bądź mniej krytyczny. Twój syn/córka potrzebuje twojego wsparcia, zaufania i wiary. Bez żadnych zbędnych oczekiwań będzie bardziej zrelaksowany, przez co pokaże pełnię swoich umiejętności.

10. Nie zabieraj radości swojemu dziecku i nie kreuj go na siłę na mistrza, by na skutek przeciążeń psychicznych przedwcześnie się nie „wypalił”.

FILM UEFA RESPECT -  warto zobaczyć.

ZDROWE ODŻYWIANIE MŁODEGO SPORTOWCA

Warto pamiętać o nauce odpowiednich nawyków żywieniowych. Polecamy zapoznać się z prawidłowym odżywianiem przy wzmożonym wysiłku. Aby wejść w artykuł proszę kliknąć TUTAJ.

TRENINGI W CHŁODNIEJSZE DNI - ZALETY

Pamiętajmy o hartowaniu dziecka. Aby, przeczytać o zaletach treningów w chłodniejsze dni, prosimy kliknąć TUTAJ.

ZALETY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

ATUTY UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ

Gry zespołowe, w tym piłka nożna, mają szczególne znaczenie dla rozwoju człowieka. Po stronie biologicznej - piłka nożna poprawia wszystkie zdolności motoryczne, jak: wytrzymałość, szybkość, siła, ale także zdolności o charakterze koordynacyjnym. Jest to po prostu ćwiczenie czynności ruchowych o dosyć skomplikowanej strukturze, których się, na co dzień nie wykonuje - kopanie piłki, uciekanie przeciwnikowi, wymijanie go. Cechy osobowe i społeczne rozwijane przez piłkę to zdolność do pracy w grupie, umiejętność podporządkowania się jej wymogom, poczucie bycia członkiem zespołu. Badania pokazują, że udział w zespole sportowym np. piłkarskim przynosi więcej korzyści niż w innych zespołach, w których dzieci mogłyby uczestniczyć, jako np. muzycy czy aktorzy. Sport ma pewną przewagę, ze względu na silne walory socjalizacyjne, sprawiające, że człowiek utożsamia się z pewną grupą, czuje się jej członkiem. Aktywność fizyczna przynosi prawie same korzyści: zapewnia dobre samopoczucie, radosne spojrzenie na świat oraz funduje długie i zdrowe życie. W czasie wysiłku fizycznego, zwłaszcza na świeżym powietrzu, wzrasta liczba nowych połączeń nerwowych w mózgu, co ułatwia myślenie. Ma on też właściwości kojące, uspokaja nerwy i pozwala zapomnieć o stresie. Sport a w szczególności gry zespołowe, w tym piłka nożna nie tylko rozwija mięśnie, doskonali nasz aparat ruchu, kształtuje wytrzymałość, szybkość, siłę, ale przede wszystkim bawi, naucza i wychowuje. Po za powszechnie znanymi i naturalnymi czynnikami zdrowotnymi, które postaram się w skrócie przybliżyć, futbol stanowi świetną "szkołę życia". To podczas gry poznajemy jak to jest wygrać, przegrać, próbujemy się podnieść po "ciosie", nie dajemy za wygraną nawet w beznadziejnych sytuacjach, itp. Piłką kształtujemy w młodych zawodnikach wiele niezwykle ważnych cech, które bez cienia wątpliwości będę przydatne ich dorosłym życiu. Zabawa, ćwiczenie zręczności, zwinność, siły mięśni i wytrzymałość zapewnia dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz pozwala na rozwój społecznych cech osobowości.

Uprawianie piłki nożnej jest korzystne z najprostszego punktu widzenia na względy zdrowotne i wychowawcze.

Aspekty zdrowotne

Uprawianie piłki nożnej jest korzystne z punktu widzenia:

* Higieny życia; zapobiega nadużywaniu tytoniu, alkoholu, leków, nadmiernemu odżywianiu się i wpływa na regulację snu,

* Medycyny: stanowi uzupełnienie terapii wielu chorób, min. chorób serca,

* Psychologii: pomaga w utrzymaniu równowagi psychicznej, sprzyja nawiązywaniu lepszych stosunków z innymi, jest źródłem dobrego samopoczucia i przyjemności; to antidotum na stresy,

* Podatności na urazy; zapewnia lepszą odporność na urazy kości, stawów, ścięgien i mięsni,

* Osteoporozie, ponieważ wpływa na zwiększanie się gęstości utkania kostnego i hamuje fizjologiczny zanik kości będący następstwem procesu starzenie się

* Nadciśnieniu, ponieważ powoduje, iż małe i duże naczynia krwionośne lepiej potrafią się przystosować do zwiększonego wysiłku.

Organizm, reagując na bodźce ruchowe rozwija się i doskonali. Najbardziej widoczne efekty są w obrębie aparatu ruchu, czyli chodzi o nic innego jak o mięśnie. Dzięki treningowi, zmienia się siła i masa mięśni, co niesie za sobą całą masę pozytywów.

Dzięki treningowi zyskujemy:

-zwiększoną masę mięśni,

-lepszą przemianę materii,

-polepszony transport substancji odżywczych do mięśni i kości,

-lepszą ochronę narządów wewnętrznych,

-zniesienie przewlekłych bólów stawów.

Drugim szczególnie ważnym układem, który ulega znacznym przemianom podczas wysiłku jest układ kostno-stawowy. Ćwiczenia kształtują powierzchnie stawowe kości, co wpływa na zniesienie bólów i nieruchomości stawów. Ponadto zwiększa się wytrzymałość kości. Bardzo wrażliwym na wysiłek układem jest układ krążenia. Pod wpływem ćwiczeń dochodzi do zmiany zarówno w obrębie samego serca, jak i krążenia obwodowego. Dochodzi do hipertorfii (przerostu) mięśnia sercowego, co skutkuje większą siłą skurczu, jak i większą objętością wyrzutową serca. Rośnie pojemność minutowa. Co ważniejsze - zwiększa się przepływ krwi w naczyniach wieńcowych, co jest bardzo istotne zarówno dla profilaktyki. W układzie oddechowym ćwiczenia wpływają kształtująco na klatkę piersiową oraz poprawiają czynność mięśni oddechowych. Ćwiczenia aerobowe (tlenowe) wpływają na tkankę płuc - powodują między innymi otwarcie się nieczynnych pęcherzyków płucnych, co ma niebotyczne znaczenie na zwiększenie objętości minutowej płuc (ilość tlenu, która może być dostarczona do płuc na minutę, im większa tym lepsza). Poprawia się wentylacja, a co za tym idzie poprawa krążenia oraz zaopatrzenie tkanek w tlen. W dobie komputerów, internetu i telefonów komórkowych wydaje się, że jednym z najważniejszych czynników jest zapobieganie otyłości społeczeństwa dzięki zwiększenie przemiany materii. Następuje zmniejszenie odkładania tłuszczu w tkance tłuszczowej, polepsza się zdolność organizmu do spalania kalorii, utrzymanie prawidłowej termo genezy (produkcja ciepła, np. przez mięśnie). Ponadto ćwiczenia podnoszą ilość tzw. "dobrego cholesterolu" (HDL) a obniża poziom tego "złego" (LDL).

Aspekty wychowawcze

Uprawianie piłki nożnej kształtuje takie cechy jak:

1. Obowiązkowość, odpowiedzialność i wytrwałość - stawianie się na zawody i treningi o odpowiedniej godzinie, wytrwałość i sumienność w dążeniu do podnoszenia swoich umiejętności.

2. Dobra organizacja czasu -pogodzenie obowiązku uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych i rozgrywkach z przygotowaniem się do zajęć szkolnych i czynnym uczestniczeniem w życiu klasy, szkoły.

3. Chęć pokazania się z lepszej strony, potrzeba osiągnięć, ambicja, wywierają pozytywny wpływ na osiąganie lepszych wyników w nauce i wysokich wyników na arenie sportowej.

4. Śmiałość, życzliwość sprzyjają łatwemu nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z klasy, szkoły, z innych zespołów młodzieżowych, rodzicami, nauczycielami, szkoleniowcami.

5. Godność i honor, spokój i opanowanie, siła charakteru są gwarancją godnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych,

6. Nabyta umiejętność samooceny, samodzielność i radzenie sobie w trudnych sytuacjach pozwalają na łatwiejsze pokonywanie napotykanych trudności.

Spełnienie podstawowych wymogów związanych z prowadzeniem zespołu i stworzenie młodzieży jak najlepszych warunków i wszechstronnych możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami pozytywnie wpływa na wychowanie i kształtowanie cech osobowości.

Przebywanie w zespole, świadomość wspólnych celów, wspólnej odpowiedzialności wyrabia umiejętność współpracy w rozwiązywaniu zadań z równoczesnym podporządkowaniem się ustalonym regułom i przepisom.

Uświadomienie sobie przez zawodników tego, że sukces zespołu jest moim sukcesem, że nie zespół pracuje dla moich celów, lecz ja pracuję dla celów zespołu wyrabia i ugruntowuje wszystkie pozytywne cechy osobowości.

Podleganie ciągłej ocenie swojego zachowania, postępowania, działania przez nauczycieli, rodziców, rówieśników, kibiców wymaga dużej odporności psychicznej i poczucia osobistej odpowiedzialności względem innych.

Porównując zachowania uprawiających piłkę nożną z rówieśnikami nieuprawiającymi sportu, zauważyć można, że sportowców cechuje: wyższa samoocena własnych wartości, większa pewność siebie, większa przezorność, sumienność, systematyczność. Łatwiej też pokonują napotykane trudności. Często zauważyć można, że trudności stwarzające problem nie do pokonania przez przeciętnych uczniów dla sportowców nie stanowią żadnej przeszkody.

Reasumując, po za oczywistymi walorami zdrowotnymi uprawianie piłki nożnej kształtuje wiele pozytywnych cech charakteru, takich jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, wytrwałość, zaufanie, zaradność, śmiałość, wrażliwość, życzliwość, godność i honor, sprawiedliwość, uczciwość, siła charakteru, siła woli, ambicje, spokój i opanowanie, chęć pokazania siebie z lepszej strony, potrzeba osiągnięć, potrzeba aprobaty społecznej, samokontrola - kontrola własnych emocji i panowanie nad nimi, umiejętność samooceny, samodzielność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Kształtuje także pozytywne cechy grupowe: odpowiedzialność zespołowa, poczucie obowiązku względem innych, gotowość niesienia pomocy innym, współdziałanie z innymi w rozwiązywaniu wspólnych zadań, podporządkowanie się ustalonym regułom i przepisom w działaniach zespołowych, stosowanie się do zasad "fair play" w życiu i sporcie, poszanowanie przeciwnika.

Natomiast gra w piłkę nożną przeciwdziała takim cechom charakteru jak: dominacja za wszelką cenę, obwinianie innych, egoizm, samolubność, agresja, podejrzliwość, zazdrość, zawiść, zarozumiałość, lekkomyślność, lenistwo, lęk jako cecha, lęk jako stan oraz stres.

Opracował Tomasz Woźnicki

"Młody fan musi pamiętać, że piłka może być jego sportem przez całe życie. Przez jakiś czas może być sportem, który jest źródłem satysfakcji w sportowej walce. Może też być sportem, który w sposób atrakcyjny wypełni czas już w życiu dorosłym, kiedy już nie myśli się o sobie, jako o piłkarzu, zawodniku, członku drużyny piłkarskiej czy klubu sportowego. Dlatego warto grać w piłkę nożną i nie zapominać o niej przez całe życie. Kiedy myślimy o tym, żeby dorównać tym najlepszym, warto pamiętać, żeby nie naśladować ich, ale robić to, co oni robili w młodości. Jeżeli musieli ciężko trenować, żeby zostać dobrymi piłkarzami, oznacza to, że bez tego nikt nie zostanie dobrym piłkarzem." Tomasz Frołowicz (dr. hab., prof. AWFIS) wykłada na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?